Ljusbäraren

Forsfor är ett icke-metallikt grundämne som ingår i RNA och DNA och därför är nödvändigt för alla levande celler. Vit fosför antänds när den kommer i ontakt med syre och brinner med ett blekt ljus. Det fick därför namnet "Ljusbäraren" av grekerna. Vackert.


Vit fosfor har av flera länder använts i krig för att lägga ut rökridåer men på grund av att det också fungerar som ett offensivt vapen som bränner ner byggnader och ihjäl människor har det ansetts vara är ett krigsbrott att använda vit fosfor i tätbebyggda områden då det drabbar civila urskiljningslöst. Flera organisationer rapporterar nu att Israel använt sig av vit fosfor i bombningarna av Gaza - ett av världens mest tättbefolkade områden.


När vit fosfor har antänds är det nästan omöjligt att släcka med vatten. I DN 25/1 intervjuar Lotta Schüllerqvist en läkare i Gaza som beskriver vad som händer när ämnet träffar huden:


"Djupa bränsår, i många fall ända in i skelettet, som inte slutade brinna på flera dygn, trots att vi försökte ta bort all brännskadad vävnad. Infektioner utvecklades, och i flera fall steg det upp rök eller eldflammor ur såren när vi tog bort bandagen."

Det latinska namnet på vit fosfor är kanske mer passande:


       -      Lucifer.                                                                                                                                                                                              Jesper Wiklund


Defining moments...

Jag gillade alltid Kofi Annan, FN:s förre generalsekreterare, och har väl hittills tyckt att den nuvarande inte har lika mycket karisma. Att han inte riktigt ännu gjort något avtryck. Ställde mig nästan frågande till utnämningen. Vad är det han vill åstadkomma och hur? Jag kan ju inte ens komma ihåg hans namn. Typ. Om jag ska vara ärlig kan jag inte riktigt komma ihåg Kofi Annans agenda heller, förutom att jag tyckte han var "bra" och att han hade ett problem med Bushs marginalisering av FN och unilaterala syn på USA:s plats i världen.


Det här citatet av Kofi hittade jag igår morse på Dagens Arena webbupplaga: "Dagens gränser går inte mellan olika nationer. De går mellan de maktlösa och de maktfulla. Mellan fria och fängslade, mellan privilegierade och förtryckta. Inga murar kan i dag separera en humanitär kris i en del av världen från en säkerhetspolitisk kris i en annan del." Och det säger väl ganska mycket om hur världen ser ut. Om att Bush-doktrinens bekräftelse av "the clash of civilisations" inte stämmer utan bara hetsar till fördomar, rasism, våld och militarism och möjligtvis blir till en självuppfyllande profetia. Och att den världssynen bara leder till mer våld och militarism och för oss längre bort från målet en fredlig och rättvis värld.

Med Barak Obama i Vita Huset är förväntningarna stora på en annan världsordning och redan idag kan vi glädjas åt budskapen om att Guantanamo ska läggas ner inom ett år och att tortyr återigen ska ses som förbjudet för den amerikanska armén. Magkänslan säger att det kommer bli många "defining moments" för den nytillträdde presidenten.


När det gäller Ban Ki-Moon, har jag väntat på hans "defining moment" sedan han tillträdde. Utan att ha någon direkt uppfattning om Kofi Annans defining moment, så är min känsla att han iallafall hade flera stycken sådana. Men nu i början av veckan såg jag något som kan liknas vid ett sådant, när han besökte det sönderbombade Gaza. Han använde ordet "heartbreaking" för det han såg och krävde att en utredning skulle göras om detta krig. När jag hörde honom säga det ordet, insåg jag vad otroligt emotionellt laddat det är. Smaka på det: heart breaking. Jag har svårt att hitta ett ord som bättre beskriver känslan inför övervåldet i Gaza. Heart breaking.

Sara Lindblom


Tillsammans för fred

När bombningarna mot Gaza inleddes den 27 december satt jag i en taxibil mellan Ramallah och Nablus och togs helt på sängen av attacken. Jag har befunnit mig i någon form av chocktillstånd sedan dess. Många har liksom jag reagerat med ilska och sorg på vad som händer och förfasats över det oproportionerliga våldet. Jag har även blivit arg och upprörd över omvärldens tystnad och långsamma reaktionsförmåga. Hur mycket blod behöver spillas innan vi reagerar? Jag har haft ett stort behov att dela sorgen och frustrationen med andra och de senaste veckorna har jag deltaget i flera demonstrationer och manifestationer runt om i Sverige. Liknande aktiviteter händer runt om i världen och det känns som att det internationella samfundet äntligen håller på att vakna.

Många känner även en sorg över att deras olika religioner och religiösa traditioner ibland används som slagpåsar i den här konflikten, liksom i många andra. För att belysa att detta inte är en religiös konflikt och att detta våld går emot de fredsbudskap som de olika religionerna delar, har det de senaste dagarna varit flera manifestationer där representanter för judendomen, islam och kristendomen tillsammans hållit i manifestationer för fred. I helgen var det en sådan i Göteborg. Ikväll, kl 18.00 på Martin Luther King-dagen, är det en sådan på Medborgarplatsen i Stockholm.

Liknande manifestationer finns det förstås även i andra länder, och även i Israel/Palestina. I torsdags var det en sådan med kristna, muslimer och samarier i Nablus soldaritetstält och i fredags var det en tyst fredsmarsch, organiserad av Jerusalem Peacemakers (http://www.jerusalempeacemakers.org/) i Jerusalem.

Sedan ett dygn tillbaka råder en väldigt bräcklig vapenvila och människorna i Gaza har givits ett andrum. Utan att veta hur långvarigt det blir eller om den humanitära situationen kommer att förbättras. Det är viktigt att inte avbryta protesterna nu. Vapenvilan är tillfällig. För att en hållbar och rättvis fred ska kunna nås krävs fortsatta insatser från omvärlden. Det handlar om en politisk konflikt där lösningarna är politiska. Och den går inte att lösa med militära insatser. Det tål att sägas om och om igen.

Sara Lindblom


Bolivia går framåt - följer vi med?

                                               

Jag har tidigare skrivit här om arbetet för att få till stånd en vapenlagstiftning i Bolivia - det enda landet i Latinamerika som helt saknat en sådan. Det är ett viktigt arbete, Latinamerika som region har den högsta mordfrekvensen i världen och en mycket stor del av dessa mord begås med skjutvapen. I en del länder överskrider mordfrekvensen till och med den i ett regelrätt krig.


I Bolivia har stora framsteg precis nåtts i detta arbete. Underhuset i Parlamentet godkände under den andra veckan på det nya året det lagförslag som KrFs samarbetspartner CEJIP jobbat så hårt på att skapa stöd för. Förslaget bygger på den modellag för skjutvapen, ammunition och relaterat material som togs fram av organisationer ur det civila samhället i Latinamerika under 2006 på uppdrag av PARLATINO - det latinamerikanska regionala parlamentet. Det kan tyckas tillkrånglat med en produktion av så många dokument men fallet Bolivia är bara ytterligare ett exempel på det latinamerikanska civilsamhällets oerhörda kapacitet samt på vilka stora vinster som finns i samarbete mellan dessa organisationer och parlamentariker. Med detta som bakgrund blir Sveriges nya biståndspolitik särskilt oroande där flera av de ramorganisationer som fördelar anslagen till de svenska enskilda organisationer som jobbar med partners i syd har fått sina anslag kraftigt nedskurna för i år. Trots den styrka som våra vänner i Latinamerika visat upp gång efter annan kvarstår det faktum att de allra flesta av dem saknar ekonomiska resurser för att göra sin röst hörd - och utan dessa resurser kommer deras budskap och kunskap att klinga ut ohörd.


För arbetet i Bolivia kvarstår nu att få Senaten att godkänna förslaget. Inte heller det ett lätt jobb men KrF kommer finnas på plats för att ge det stöd vi kan åt CEJIP i detta arbete.

 

                                                                                                                                                                                             Jesper Wiklund

(I gruppen som jobbade med att ta fram Modellagen ingick: Viva Rio, CLAVE, Parlamentariska rådgivare från flera länder, Kristna Fredsrörelsen samt Parlamentarikerforum för små och lätta vapen.)


Ingen fred genom krig

Fredsflaggan på Sergels torg


“Orden som sades igår under en fredsbön vi deltog i är sanna; Att fred aldrig kan nås via krig.” Så skriver den ekumeniska följeslagaren Helena Koumi, placerad i Jerusalem, i ett resebrev. Under en resa till Tel Aviv såg hon apachehelikoptrarna åka in mot Gaza. Hon beskriver en massiv polisnärvaro och en pojke som ligger på sjukhus med skottskador i huvudet efter en demonstration för palestinierna i Gaza. I Stockholm samlades på lördagen omkring ett tiotusental människor för att demonstrera mot massakern på civilbefolkningen i Gaza. Kristna Fredsrörelsens medlemmar lät en fredsflagga vaja på torget, men själv hade jag velat höra orden ”fred” och ”dialog” fler gånger under talen. Nu läggs fundamentet för ännu mer outplånlig ilska och hat i människors hjärtan i regionen. Var finns konfliktens Gandhi eller King?

Tove Silveira Wennergren


En ovanlig morgon vid vägspärren

Virkande soldat vid vägspärren Qalandya. Foto: Helena Koumi

Jag har varit här i Palestina-Israel i två månader nu och stått vid den militära vägspärren Qalandya, som skiljer Jerusalem från Ramallah, många gånger. Ibland köar upp till 500 personer där för att ta sig in till Jerusalem när vi ekumeniska följeslagare kommer. Ibland är det ganska lugnt. I och med Gaza-attackerna har det varit extra oroligt i Jerusalem och i Ramallah så den här morgonen var jag beredd på att se många köande eller till och med oroligheter som stenkastning mot vägspärren. Inget av detta skedde. Istället fann jag och min kollega en i princip tom vägspärr med endast ett fåtal personer som passerade igenom samt en soldat som satt i båset och kontrollerade insläppet. När jag kom lite närmare såg jag en syn som inte stämde överens med den macho-bild av en israelisk soldat som brukar förmedlas. Den manlige soldaten som var runt 20 år satt och virkade! Han var så djupt försjunken i sin virkning att han inte märkte varken oss eller de människor som fritt passerade igenom vägspärren.


Efter en stund tvingades han slita sig från sin virkning för någon minut och ville diskutera Gaza med oss. Det är förstås det som alla pratar om just nu. Hans åsikter var inte heller särskilt förvånande. Han ansåg att Israel agerade i självförsvar och som svar på min kommentar om det oproportionella i det så kallade självförsvaret, som dödar många civila inklusive barn, sa han att Hamas använder dem som mänskliga sköldar.


Efter ett tag fick jag sällskap av en palestinier som inte blev släppt igenom vägspärren trots att han hade tillstånd för att ta sig igenom eftersom han jobbar på ett sjukhus i den israeliska delen av Jerusalem. Nu stod vi två på ena sidan gallret och soldaterna på andra och fortsatte diskussionen. En soldat som tillkommit var från Ashdod, den stad som fick ta det första dödsfallet på grund av Hamas raketer som sköts efter Israels anfall mot Gaza. Lägren var tydliga, soldaterna var för Gaza-attackerna och var övertygade om att Israel skulle "vinna" och på så sätt skapa fred. Jag och läkaren var bekymrade över alla civila palestinier som drabbas och ifrågasatte om fred kan vinnas med krig.  Mitt i debatten säger läkaren till den virkande soldaten: "Jag känner igen dig, har vi setts förut?". Och soldaten svarar: "Ja, du har behandlat mig på Hadassa-sjukhuset".


Helena Koumi, ekumenisk följeslagare i Palestina-Israel
Läs mer om det Ekumeniska följeslagarprogrammet här


RSS 2.0