Loyal Arrow söker civila dödsoffer

Under två veckor nu i juni ska det pågå en NATO-övning i Norrland under namnet "Loyal Arrow", Luleå är bas för hela operationen. Eftersom Sverige inte är med i NATO är det intressant att regeringen har sett detta som ett rutinärende och därmed inte informerat varken riksdagen eller riksdagens försvarsutskott, och definitivt inte allmänheten.

Några kanske tycker det låter häftigt när organisatörerna nu söker "civila dödsoffer" till övningen, se http://www.loyalarrow.se/, för att delta under flera scenarier. Men jag skulle tro att de flesta tycker att det inte bara låter osmakligt (texten på hemsidan lyder: "vi dör för dig"), utan också i allra högsta grad är problematiskt.

Problematiskt för vår "alliansfrihet" och för den svenska politiken för global utveckling (PGU) som ska vara vägledande i vår utrikespolitik. Men också i allra högsta grad problematiskt för samerna och deras rennäring, som om jag förstår det rätt kommer att störas rejält under kalvningen. Att ha stridsflygplan härjandes över sig tenderar att framkalla någon form av stressyndrom hos de flesta. Men samerna har väl egentligen aldrig varit prioriterade i svensk politik, möjligtvis med undantaget det gränsavtal som slöts mellan Norge och Sverige 1751.
Loyal Arrow är en enorm övning där ca 50 stridsplan kommer att delta tillsammans med ett hangarfartyg och ca 2000 soldater från de 15 deltagande länderna. Samt de civila dödsoffren som tydligen planeras att rekryteras.

Att Sverige närmar sig NATO är ingen nyhet, Sverige har deltagit i massor av NATO-övningar. Men om detta ses som ett rutinärende, bör vi akta oss för att inte även ett medlemskap i NATO ses som ett rutinärende som sakta smyger sig på oss utan att vi har tid och möjlighet att säga ett skarpt nej till detta.

Sara Lindblom
(denna text har också publicerats på sararebeckalindblom.blogspot.com)

RSS 2.0