Kommunikation

Som med alla jobb så finns det för och nackdelar med att jobba på Kristna Fredsrörelsen’s kansli. En av de stora fördelarna är kontakten med opinionsbildare och allmänheten samt utbytet av åsikter kring relevanta frågor som mänskliga rättigheter, fred och nedrustning. Utmaningen är alltid att nå ut till andra än de redan ”frälsta” men ibland lyckas man. Nedan ett exempel på en person som jag är ärligt uppskattar ha läst lite på vår hemsida och dessutom gjort sig mödan inte bara att skriva och dela med sig av sina tankar utan dessutom att upprätthålla en dialog.

 Fortsättning följer…..

 

Namn: Xxxxx
E-post: xxxx_aXX@hotmail.com
Meddelande:
Hej!

Fy fan för svin som er! Era vapenhatande jävla liberalpatrask! Det är var
och ens rättighet att äga vapen i usa! Jävla negerälskande
kommunistavskum!
JOIN NRA!
FUCK KRISTA FREDSRÖRELSEN!
/Xxxx Xxxson

Meddelandet skickades från Kristna
Fredsrörelsens webbplats

--------------------------------------------------------------------------------

Subject: Meddelande
Date: Tue, 26 Jan 2010 17:28:44 +0100
From: jesper.wiklund@krf.se
To: xxxx_aXX@hotmail.com

Hej Xxxxxx,

Jag vet inte hur genomtänkt eller seriöst ditt meddelande var. Menar du att vapeninnehav är ett sätt att försvara sig mot färgade? Eller att höga nivåer av civil beväpning är en grundbult i västerländsk demokrati. Som du säkert redan förstått så är vi av en annan uppfattning och nej, vi tänker inte gå med i NRA.

 /Jesper

Programsekreterare Mänsklig säkerhet och Nedrustning

 --------------------------------

Från: Xxxxx Xxxxx [mailto:xxxx_aXX@hotmail.com]
Skickat: den 27 januari 2010 09:41
Till: Jesper Wiklund
Ämne: RE: Meddelande

Vad jag hänger upp mig på är att mörka krafter som ni bland annat försöker få usas medborgare att lämna in sina vapen! Plus att ni försöker få det olagligt för civila att få vapenlicens och att äga vapen världen över!!! Även jaktvapen! Jag anser detta va fruktansvärt eftersom jag anar vad ni är ute efter i slutändan!
/Xxxx.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hej igen,

Menar du rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld” som det står i portalparagrafen i våra stadgar? I sådana fall är du rätt ute. Stadgarna finns på vår hemsida, som du ju är bekant med. Där kan du också läsa mer om vårt arbete mot spridningen av små och lätta vapen. Vi driver inte krav på kriminalisering av licensinnehavare men målsättningen med de flesta projekt vi drivit är att ställa högre krav vid licensieringen, begränsa antalet vapen och den mängd ammunition som man får köpa per licens och att strypa tillförseln till den illegala marknaden. Denna tillförsel sker till 99% från den legala vapenhandeln.

/Jesper

Jesper Wiklund

Programsekreterare Mänsklig säkerhet och nedrustning

Program officer Human security and disarmament

Encargado de programa Seguridad humana y desarme

tel: +46 (0)708 257692/ (0)8 453 6844

fax: +46 (0)8 453 6829

Kristna Fredsrörelsen/ SweFOR

Starrbäcksgatan 11

17299 Sundbyberg

Sverige/Sweden/Suecia

Blogg: http://fredsbloggen.blogg.se/

Ge en gåva! Stöd fredsarbetet med 30kr

Sms:a Fred30 skicka till 72 930

 


Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

 


Var står din företrädare?

Tycker du om att grilla på sommaren? Det gör ca 80% av befolkningen och många anser det vara bland det mest svenska som finns.

Den här sommaren kommer dock inte enbart bestå av flintastekar och haloumiost. I år är det dessutom valår. Valrörelsen har redan kommit igång, den första partiledardebatten har hållits och de två blocken börjar positionera sig. I mitten av Januari kom så den rödgröna oppositionen med sitt ställningstagande kring svensk säkerhetspolitik. Som väntat innehåller det en del bra saker en del mindre bra saker. En av de saker som vi kan vara allra gladast över är det fokus på förebyggande arbete som finns i deras plattform. Detta är en grundpelare i KrF’s arbete och går som en röd tråd genom samtliga programområden. Jag kan inte bli annat är glad när jag läser att ”Det effektivaste sättet att förhindra krigets fasor är att förebygga en väpnad konflikt. Det sker genom civila insatser.” Det är också positivt att man vill arbeta aktivt för nedrusning globalt, ratificera Osloavtalet (omgående), aktivt driva på arbetet med ATT samt ta fram en handlingsplan kring lätta vapen. Samtliga är frågor som KrF aktivt drivit under flera år.

Det som är av allra störst intresse tycker jag ändå är deras textstycke om vapenexport. Hur skulle det gå att hitta en gemensam position kring detta? Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju drivit på för förbud och i vart fall betydligt striktare regler. Socialdemokraterna har å andra sidan gjort sig ett namn som ett av de partier som starkast förordat en fortsatt omfattande vapenexport. Göran Person sade så sent som i höstas att ”ingen annan i rummet gjort så mycket för den svenska vapenindustrin som jag”. Resultatet är dock på många områden positivt.   Man talar om att pröva ett demokratikriterium, striktare formulering kring MR-kriteriet, ökad koherens med Politik för Global Utveckling samt att man också sätter upp regler för import av krigsmateriel. För att uppnå detta vill man tillsätta en ny utredning. Utredningar brukar vara en strategi för att skjuta jobbiga beslut på framtiden, men här har man också slagit fast att förslag på ny lagstiftning skall presenteras för Riksdagen innan mandatperiodens slut. Allt detta är positivt.

Vad som oroar är att tillståndsprövningen skall göras från fall till fall. Är detta ett steg mot ett mer materielspecifikt synsätt? Inte nödvändigtvis men det skapar ett oönskat tolkningutrymme. I kapitlet Försvarsindustrin, forskning och utveckling slår man dessutom fast att ”En försvarsindustri baserad i Sverige innebär tillgång till egen produktionskapacitet och kompetens. Dessutom innebär förmågan att exportera försvarsmateriel bättre förutsättningar att importera nödvändig materiel.” Det låter i mina öron inte som steg mot allmän och total nedrustning. Vare sig i Sverige eller utomlands.

Trots detta är det i vart fall positivt att de politiska företrädarna nu i god tid inför valet tydliggör sina positioner kring nedrustning och vapenexport. Min förhoppning är att också Allianspartierna presenterar liknande ställningstaganden så att det blir klart vilka de politiska alternativen är i december. Svenska folket är trots allt emot vapen export. I en undersökning som genomfördes av demoskop och tidsskriften Re:public Service i höstas visade det sig att över 90% av svenskarna är emot export av vapen till länder som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Det är alltså att betrakta som mer ”svenskt” att begränsa vapenexporten än att grilla på sommaren! Frågan som kvarstår nu är; vad tycker dina politiska företrädare? Ring och fråga!

 Jesper Wiklund


Varför skicka soldater till Haiti?

I ett inslag från den tjugonde januari rapporterar den amerikanska tevestationen Democracy Now från det jordbävningsdrabbade Haiti. Enligt information i inslaget har USA skickat 11 000 soldater till Haiti och ännu fler är på väg. Den amerikanska läkaren Evan Lyon från organisationen Partners in Health kommenterar militariseringen av Haiti med orden:

"Om det finns 12 000 soldater här så är det en ockupation. … Militären kan göra mycket skada i den här miljön. Vad vi behöver just nu är el, vatten, sjuksköterskor, läkare och material.”

 

”Har inte soldaterna bistått er med material”, frågar journalisten i inslaget och läkaren svarar: ”Inte än.” Mot slutet av intervjun fortsätter han med att säga att det inte finns något behov av militär i Haiti, att det inte finns några problem med säkerheten, att det inte pågår något krig i landet och att läget i huvudstaden Port-au-Prince är så lugnt att ”du kan höra en knappnål falla”.

 

En journalist som intervjuas längre fram i inslaget säger om den aktuella situationen i Haiti: “People don’t need guns, they need gauze” (folk behöver inte vapen, de behöver bandage).

 

Följ länken för att se inslaget: http://www.democracynow.org/2010/1/20/casting_doubt_on_us_claims_of

 

I ett läsvärt blogginlägg på The Nations hemsida skriver Richard Kim:

 

”Att säga att Haiti är det västra halvklotets fattigaste land är att missa poängen; Haiti gjordes fattigt av Frankrike, USA, Storbritannien, IMF och Världsbanken.”

 

Läs mer: http://www.thenation.com/blogs/notion/517494/

 

Aron Lindblom


Priset på liv har gått ner

Guatemala är ett av världens mest ojämlika och våldsamma länder. Ett fenomen som uppmärksammades förra året var den organiserade brottslighetens ”beskyddarverksamhet” riktad mot busschaufförer. Under 2009 mördades 150 chaufförer och konduktörer i busstrafiken i Guatemala. Kriminella gäng kräver chaufförerna på pengar och om de inte kan betala skjuts de till döds av anlitade torpeder. Den 2 oktober rapporterade tidningen La Hora att de som utför morden får 270 kronor per mord. Den 3 januari rapporterade tidningen Prensa Libre om årets första chaufförmord. Tidningen fick en kort intervju med den unga mördaren som polisen grep strax efter dådet. På frågan om hur mycket han skulle få för mordet blev svaret 180 kronor. Priset på liv verkar alltså ha gått ner de senaste tre månaderna.

Mika Wallgren, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala, 2009-2010.

Detta blogginlägg har tidigare publicerats på Mika Wallgrens egen blogg: http://fredstjanst.wordpress.com/2010/01/06/priset-pa-liv-har-gatt-ner/RSS 2.0